Fra bestyrelsen

 Kongsdal Baadelaug

ønsker alle

en dejlig sommer

et dejligt efterår :-)


Nærværende redegørelse er udarbejdet i henhold til kommuneplanlovens §~20 og 21 for at oplyse om, hvad lokalplanen indeholder, og hvordan den forholder sig til den.
Øvrige planlægning, der gælder for lokalplanområdet, og til lovgivningen i Øvrigt.
SE HER

Logget ind

Guest

Sponsorer 2019

BÅDPLADS

I HYGGELIG HAVN

TLF. 50515782