Velkommen til KONGSDAL BAADELAUG

   640px Flag of the United Kingdomsvg  640px Flag of Germanysvg  

 

 

Fjordbøjerne

 


Vi har sammen med de andre havne på fjorden udsat næsten 20 bøjer, som kan benyttes af os, samt af gæstesejlerne som besøger vores fjord.

Fjordordningen vedligeholder og udsætter fortøjningsbøjer i Mariager Fjord.

Fyr- og Vagervæsenet i Mariager Fjord forestår udsætning og optagning af bøjerne.

Havnene dækker (efter en aftalt fordelingsnøgle) udgifterne til vedligeholdelse.

Benyttelse af bøjen sker på eget ansvar. Hvis der ligger en båd i forvejen afgør dennes skipper om, der under de givne vejrforhold, kan ligge flere både sikkert ved bøjen.

Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Fjordordningen uvedkommende.

 

 

 

 

SejlerLinks