Velkommen til KONGSDAL BAADELAUG

   640px Flag of the United Kingdomsvg  640px Flag of Germanysvg  

 

 

 havn

FRIHAVNE - hvad er det?

 

Kongsdal Baadelaug er medlem af FH-ordningen.

Fartøjer, som er med i FH ordningen, skal føre årets FH etiket. FH etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavn skal på forlangende forevises den stedlige havnemyndighed.

FH ordningen omfatter kun fartøjer med FH mærke, der har den på FH-mærket påtrykte medlemshavn – og kun denne – som fast hjemhavn, og at der er betalt for fast havneplads i den pågældende havn.

FH mærke til båden kan købes ved henv. til formand eller kasserer.

 

Frihavnsordningen har en hjemmeside, I kan se nærmere på den og læse reglerne HER

 

 

KALENDER

 

 

 Det sker i Mariagerfjord, se KULTURFJORDENs kalender

 

∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋

 

TAK til vore sponsorer 2023 :-)

SejlerLinks