Dansk Sejlunion

 Abonnér på nyhedsbreve

dslogo

Meddelelse

Corona- opdatering

21/4-21:

 

Klubhuset er LUKKET for al aktivitet fra 16/12 foreløbig til ?.

Badeværelserne må kun benyttes af betalende gæster.

 

Udendørs - på havnen:

Fra den 21. april 2021 kan man samles op til 50 personer udendørs. Husk at holde passende afstand.

Link til Dansk Sejlunions Coronaside

 Kongsdal Baadelaug 
                                      
 

Cafe Fyret er uden forpagter pr. 1/1 2021 og er derfor foreløbigt lukket.

- af formand Jørgen Vangsted

Vi beklager at måtte meddele, at Café Fyrets forpagter gennem de sidste 2 år ikke fortsat vil drive cafeen.

Gennem længere tid har der været et stort ønske fra forpagteren om at få lavet en ny kontrakt. Bådlaugets bestyrelse kunne også godt se behovet derfor. I september måned 2020 underskrev begge parter derfor en gensidig opsigelse af den gamle forpagtningsaftale med henblik på at forhandle en ny.

 

Det blev til to måneders konstruktiv forhandling parterne imellem. Da der var enighed om de grundlæggende punkter i den nye kontrakt, blev den godkendt af bestyrelsen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 9. november. Efterfølgende trak forpagteren så i land på væsentlige og centrale punkter i det forhandlede resultat.

I begyndelsen af december måned stod det derfor klart, at forhandlingerne om en ny kontrakt med Annu Wangnam endegyldigt var brudt sammen.

 

Vi er kede af de mange usande rygter der har verseret på de sociale medier. Men på trods af beskyldningerne har vi valgt at fastholde den loyalitetsforpligtelse, der ligger i et udlejer- og lejerforhold vedr. personlige og kontraktlige forhold.

 

Vi vil derfor nøjes med at beklage, at vi ikke længere kan købe Annus gode mad, men til gengæld tror vi på, at de fleste kan forstå, at medlemmernes klubhus og kontingent i første række skal prioriteres til foreningens kerneopgave, at drive en havn efter vedtægternes formålsparagraf.

 

Jørgen Vangsted

Formand